Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 2 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Erts
Også «Erz» (tysk). Se malm.
Erzscheider
Tysk: «Erz» = Malm. «Scheiden» = skille. Malmekspert, ansvarlig for malmbehandling. Se også berggesell (berse).

Siste 5 uttrykk