Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 13 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Vannfordremaskin
Pumpeanlegg.
Vannhjul
Vannkraftmaskin som drev tekniske innretninger ved å omsette energien i fallende vann til mekanisk nyttbar energi på akselen ved hjulets rotasjon. Se også kjerrat og kunst.
Varkubbe
Trestempel hengforstøtning. Gir forvarsel ved stor påkjenning og eventuell fare for ras.
Varmkiling
Løsbryting av fjell med enkle jernredskaper etter fyrsetting.
Vaskarryss
Unge gutter som sorterte malmen fra gråstein.
Vaskeverk
Skråstilt jernplate med hull. Malmen ble veltet ned på brettet og overrislet med vann. Det som var blankt ble plukket ut.
Vasshund
Vogn, kjørt med hest, til å frakte vann ut av gruven.
Veksel
Girkasse; konstruksjon med tannhjul for kraftoverføringer fra motorer og roterende akslinger.
Velte
Haug med bortfraktet stein.
Vendrøsting
Trinnvis røsteprosess i et anlegg hvor skjærstein glødes og flyttes fra bås til bås (vendes) i en kontinuerlig prosess.
Vismur
Mur lagt opp av større skifer- eller gråbergheller for oppstøtting av hengen, og for oppdemming av fyllberg (småfallent gråberg).
Vog
Vektenhet. 1 vog = 18 kg.
Værveksling
Ventilasjon.