Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 10 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Akkord
I industrien, der det er avtalt en fast godtgjørelse per produsert enhet, slik at arbeideren lønnes avhengig av hvor mye han/hun presterer, altså hvor raskt og nøyaktig arbeidet utføres, uavhengig av hvilken tid som brukes på arbeidet.
Alen
Lengdemål. 1 alen = 62,8 cm.
Anfaring
Å gå inn i gruva.
Anker
Rommål. 1 anker = 38 potter.
Anrikning
Separering (oppredning) av gråberg og malm samt oppkonsentrering av malmmineraler.
Anvisning
Hvor det er grunn til å vente metaller. Se leiested.
Avbygning
Planmessige arbeider for å ta ut metaller.
Avgang
Avfallet. Gråberg fra oppredningsprosessen (anrikningen).
Avlenking
Et borehulls avvikelse fra en planlagt retning.
Avmåling
Avstand fra oppgiv til det punkt arbeidet eller akkorden er kommet ved slutten av en periode, dvs. summen av oppgiv og antall meter inndrift.