Proviantskriver

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Proviantskriver
Ansvarlig for proviant (mat og forsyninger).