Røste

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Røste
Oksydasjon av svovel eller magnetkis som skjer ved åpen varmeavgivelse. Dermed frigis dvs. brennes svovelet og jern og andre metaller blir tilbake.