Røve

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Røve
Drive på bergfestene (med fare for at gruven raser sammen).