Skikt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skikt
Tysk = «Schicht». Daglig arbeidstid for en gruvearbeider.