Skram

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skram
Det innerste arbeidsrom i horisontal drift.