Avmåling

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Avmåling
Avstand fra oppgiv til det punkt arbeidet eller akkorden er kommet ved slutten av en periode, dvs. summen av oppgiv og antall meter inndrift.