Blokk

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Blokk
Enten stor stein/malmklump, eller stor trinse/talje.