Bokkort

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bokkort
En med tømmer eller gamle skinner helt innbygd ort for passering av rasfarlige og dårlige partier.