Circumferens

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Circumferens
Sirkelformet område omkring funngruvene der eieren hadde spesielle rettigheter.