Kilskroting

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kilskroting
Skroting: Nedtaking, rensking av dårlig fjell og løs stein. Skrotingen foregår vha. kiler (inndrives i sprekker).