Ladd

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ladd
Hodepine pga. berøring av sprengstoff som inneholder nitroglyserin eller ved innånding av skytegassen.