Ladeapparat

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ladeapparat
Apparat for innføring av sprengstoffet i borrehullet ved hjelp av trykkluft.