Luftspill

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Luftspill
Heise- løfteinnretning (haspel).