Magasin

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Magasin
Magasinbrytingen benytter det utsprengte rom som midlertidig magasin, silo (beholder) for den løssprengte malmen.