Saks

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Saks
En av tømmer eller gamle skinner spesielt oppsatt forstøtning i ort eller synk.