Slepsynk

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Slepsynk
En synk som er drevet på skrå ovenfra.