Kaldrøsting

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kaldrøsting
Gløding av svovelrik kobbermalm i den hensikt å forberede malmen for skjærsteinsmeltingen, Dette skjedde ved å fjerne svovel ut over det som var nødvendig for å omdanne kobberet i malmen til kobbersulfid, og ved å omdanne jernsulfid (FeS2) i malmen til jernoksid (Fe2O3) for forslagging.