Avbygning

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Avbygning
Planmessige arbeider for å ta ut metaller.