Donkraft

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Donkraft
Løfteredskap - tidlig form for jekk.