Vismur

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Vismur
Mur lagt opp av større skifer- eller gråbergheller for oppstøtting av hengen, og for oppdemming av fyllberg (småfallent gråberg).