Varkubbe

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Varkubbe
Trestempel hengforstøtning. Gir forvarsel ved stor påkjenning og eventuell fare for ras.