Tyskmalm

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tyskmalm
Vanskelig malm (for kobbersmeltingen). Også lite drivverdig malm med høyt innhold av svovelkis.