Knekt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Knekt
Tysk = «Knecht». Arbeider i gruvene eller hyttene med forskjellig type håndlangerarbeid.