Kølfogd

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kølfogd
Kullkontrollør. Ansvarlig for trekull-lageret, delvis samtidig skogfogd.