Leiested

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Leiested
En forekomst av mineraler. Er leiestedet en fyllt sprekk, kalles det en gang. Sitter ertsen i biter og er fint fordelt, kalles det et fahlbånd. Fjellet som ligger over et leiested, kalles det hengende og det som er under kalles det liggende. En gang kan dele seg i flere små ganger, som kalles drummer. Den horisontale retning, hvor et leiested strekker seg i lengden, kalles strøket. Strøket eller det strykende er derfor den vinkel, som en vannrett linje i leiestedets plan, strøklinjen, danner med nord-syd linjen. Fallet kaller man den vinkel som et leiesteds plan danner med den vannrette linje. Fallet er stående, når vinkelen er 75-9012°, dohnlegig 75-45° og svevende 15-0°. En gang som avtar i tykkelse (mektighet) sies å fortrykkes.