Lomp

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Lomp
Arbeidstøy, å kle seg om til arbeidet (lompe).