Læst

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Læst
Læst kull = 12 tønner, ca. 2 kubikkmeter. En kullkurv var ca. 3 tønner.