Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 303 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Direktør
Kobberverkets leder.
Dog
Grove spiker for befestigelse av skinner, også kalt skinnespiker.
Doggfeisel
Hammer, liten spesialformet slegge, for innslåing av dog.
Doggspett
Brekkjern for opptaking av dog.
Dohnlegig
Se leiested.
Donkraft
Løfteredskap - tidlig form for jekk.
Dosere
Svinging eller avskråning av for eksempel vismur. Dvs. muren avtar i bredde fra liggen til hengen.
Dragline
Trekkline på skrapespill eller transportvinsj.
Drive
Foreta boring, lading og skyting samt opplasting i ort eller synk.
Drummer
Se leiested.
Durchschlag
Tysk: «Gjennomslag/Forbindelse», f.eks. fra en gruve til en annen.
Dynamitt
Generell betegnelse for et sprengemne hvor flytende nitroglyserin er omdannet til et fast produkt ved bearbeiding med andre stoffer.
Erts
Også «Erz» (tysk). Se malm.
Erzscheider
Tysk: «Erz» = Malm. «Scheiden» = skille. Malmekspert, ansvarlig for malmbehandling. Se også berggesell (berse).
Fahlbånd
Se leiested.
Fall
Vinkelen som et mineralleie danner med horisontalplanet.
Faring
Gruveinngang.
Farkunst
Heiseinnretning for personer.
Fat
Rommål. 1 fat = 912 potter.
Favn
1 favn ved var 6 fot bred og høy og vedens lengde 1 alen, altså vel 2,22 kbm.
Feisel
a) En pikker, hammer med kort skaft for enmannsboring b) Postfeisel, hammer med langt skaft for tomannsboring.
Feltet
Kraftoverføring (stang eller ståltau).
Feltheng
Øvre begrensning av malmlinjalen, malmhorisonten.
Feltort
Se ort.
Fenghette
«Feng». Kapsel med kraftig sprengstoff som med tjærelunte eller elektrisk tenning lett antenner hovedladningen, sprengstoffet.
Flotasjon
Skilling av malm og gråberg i vann ved å utnytte de forskjellige mineralers ulike tiltrekning til luft (gassblærer) i flotasjonskar. Ved tilsats av kjemikalier flyter malmkornene opp til overflaten hvor de avskummes.
Fluss
Hjelpestoff tilsatt smelteprosessen for å gjøre malmen lettere smeltbar og bedre utsepareringen av metallet og fremme dannelsen av lettflytende slagg.
Folding
Bøyning, folding av bergartene.
Forbygging
Gjenbygging mot farlige partier, sikring av rom og arbeidssted, forstøtning av usikre partier vha. tømmer og plank.
Fordring
Transport av bergmassen.
Forkastning
En bruddflate mellom to partier av jordskorpen som har beveget seg i forhold til hverandre, enten vertikalt eller horisontalt. Forkastninger har gjerne oppstått i forbindelse med jordskjelv. En forkastning kan også være et tegn på at området har risiko for nye skjelv. På Mugg var forkastningene bare 2-3 meter, mens det var hele 10 meter i Nyberget/Olavsgruva.
Forsager
Borehull med sprengstoff som pga. en eller annen feil ikke har detonert (eksplodert).
Forsetning
Avstand fra et borehull til en fri bergflate.
Forting
Akkord.
Fortrykkes
Se leiested.
Fot
Lengdemål. 1 fot = 31,4 cm.
Fothake
Forankringsbolt av jern.
Fundtgruve
Den opprinnelige gruven som man har fått utmål på.
Fyllhammer
Nebbformet graveredskap satt på et treskaft.
Fylling
Systematisk plassering av overflødig gråberg.
Fyrmåned
Bergmåned om sommeren da bergmennene hadde fri for å arbeide som småbrukere.
Fyrsetting
Bergbryting ved hjelp av kraftig oppvarming av fjellet.
Gang
Se leiested.
Gangbergart
Spesiell bergart i en lagdeling.
Garkobber
Ferdigprodukt av nesten rent kobber (97-99 % Cu). Forbruket av trekull anslås til 150 m3 per tonn ferdig garkobber.
Garmaker
Foredlingsmester (av smeltekobber).
Geit
Liten gruvevogn.
Geschworener
Bergfunksjonær med oppsyn over gruvene i et bestemt område; bergmesters assistent og stedfortreder; avdelingsingeniør i bergvesenet.
Gesenk
Se ort.
Gewerkskap
Tysk = «Gewerkschaft». Partisipantene, eierne av Verket, som også omsatte malm i forhold til egne andeler.